TRANG CHỦ

 Các lĩnh vực hoạt động :

  1. Thu mua tất cả các loại linh kiện máy tính cũ – hỏng, laptop, netbook, tablet, ipad, smartphone.
  2. Thanh lý giàn nét,máy văn phòng, công ty khu vực Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận
  3. Bảo trì, sửa chữa khắp phục các sự cố máy tính tại nhà.

Powered by Facebook Comments